Technički podaci

Pacemaker technologija

Zahvaljujući povoljnoj energetskoj efikasnosti optičke komunikacije životni vek segmentnih etiketa dostiže čak 10 godina, kod grafičkih etiketa 7 godina a baterije su naravno promenljive.

Dvosmerna kommunikacija

Želite biti sigurni da je etiketa dobila i objavila informaciju koju ste poslali? Pricerova etiket vam kaže! Elektronske etikete možete sa lakoćom da upravljate iz kancelarije a u slučaju trgovačkih lanaca iz centrale a etiketa dostavlja povratnu potvrdu kada se ažurira. Pricerove etikete rešavaju i problem ljudske zaboravnosti: ako saradnici ponesu sa sobom neku etiketu ili je zaborave u fioci - Pricer je sposoban da identifikuje problem. Pricerov sistem je jedini sistem koji tačno može da identifikuje koliko etiketa se nalazi u prodajnom prostoru.

Pouzdana i stabilna komunikacija

Pricerove elektronske etikete međusobno komuniciraju pomoću bežične optičke tehnologije (Optical wireless communication - OWC) velikog dometa, koja obezbeđuje naj stabilniju i naj bezbedniju bežičnu vezu za osetljive podatke koji se dostavljaju. Pricerov sistem koji upravlja etiketama funkcioniše nesmetano, direktna vidljivost među predajnika i etiketa nije potrebna.

Brzina

Pricerov sistem je najbrži na tržištu, kod segmentnih etiketa može da se ažurira sto hiljada (100.000} etiketa na čas a kod etiketa e-papira dvadeset hiljada (20000) na sat.

Lokaciranje

Potrošači putem aplikacije za mobilne telefone ili tražeći pomoću izloženih Pricer kioska mogu pretraživati sistem na osnovu naziva proizvoda kako bi iste lagano pronašli u prodajnom prostoru! Pricer je u mogućnosti da pomoću kordinacije na osnovu tri fiksne tačke, tačno odredi mesto određene etikete, odnosno artikla u prodajnom prostoru! Ako se dati artikal premesti u prodajnom prostoru Pricer automatski datu izmenu ažurira na mapi! Pomoću PRICER sistema potrošači mogu dobiti informaciju o količini određene robe (zaliha) u prodajnom prostoru.

Pametna komunikacija

Komunicirajte sa kupcima sa BAR kodovima, QR kodom i koriščenjem NFC! Zahvaljujuci E papir tehnologiji veća slika je na raspolaganju, koja pruža više mogucnosti. Koriscenjem veće slike pruža vam pomoć u sprovođenjem akcije, informacije o skladišnom inventaru, i popusta u akcijskom periodu takođe BAR kod, QR kod možete koristiti tako da kupci sa pomoću smartfona mogu da dobiju informaciju o akcijama, receptima ili da budu povezani sa zajedničkim stranicama. U slučaju segmentskih etiketa nemorate da se odreknete ove funkcije, koristite daljinski upravljac ili opcionalnu funkciju NFC.

Smartflash funkcija

Koriščenjem inovativne Smarflash funkcije etiketa sa zelenim svetlom treperi, koja poziva na sebe paznju, koja je vidjiva od 10 metara daljine. Ovo rešenje moze da se koristi za traženje artikla, na Click Collect funkciju, na pažnju aktualne promocije, ali i za radnike u prodaji, prodavcima pruža veliki pomoć u poslu.

Neprekidna inovacija

Inovacija na Pricer odeljenje, PricerLab neprekidno radi po zahtevima klijenata u sve većem izazovu i da što zadovoljavaljuci bude. Kao prvi smo uveli na trzište graficne etikete i prvi smo bili koji smo otvorili prodavnicu sa etiketama NFC. Zahvalni smo našoj neprekidnoj inovaciji da smo na trzištu i ostajemo lider na ESL trzistu.