Industrija

Predstavlja vam problem prikazati aktuelne proizvodne zadatke na proizvodnoj liniji? Još uvek štampate na A4 stranicama radna uputstva, koja su na taj način često pogrešna, pa iz tog razloga proizvodi se škart roba?

U slučaju da je vaš odgovor na neka od gornjih pitanja DA, onda imate potrebe za PRICER-ovim industrijskim displejima!

Pricer Pick-By-Light funkcija

Pomoću Pricer-ovog rešenja Pick-By-Ligh se u fabrikama u magacinu osnovnih materijala lako mogu odabrati potrebni elementi. Električne etikete koje su postavljene na soške sa materijalima koje trebaju da se prikupe emituju jasno vidljiv svetlosni signal, na taj način olakšavajući identifikaciju određenih istih. Sistem automatski 1-2 sekunde nakon označavanja pali svetnosni signal etikete koja se nalazi na sošci iz koje saradnik za logistiku treba da prikupi potrebne materijale za proizvodnju. Sistem je u potpunosti izrađen bez bilo kakvih kablova, što omogućuje da se soške i rafovi u magacinu osnovnih materijala mogu u bilo kom momentu preurediti, bez potrebe da se same etikete ponovo premeštaju ili montiraju.

Izdavanje radnih zadataka na proizvodnoj liniji

Pomoću Pricerovog inovativnog rešenja industrijskih displejeva se mogu prikazati proizvodne informacije, čime se mogu izbeći štetni događaji prouzrokovani ljudskom zaboravnošću, ažuriranjem proizvodnih instrukcija se mogu ubrzati procesi proizvodnje. Dvosmerna infracrvena tehnologija komunikacija garantuje bezbednu komunikaciju Pricerovog zatvorenog sistema. Menjaju se proizvodne instrukcije? Ažurirajte sadržaj displejeva centralizovano, isključite mogućnost grešaka.

Pricer sistem industrijskih displejeva otvara novo poglavlje u logistici

Pricer industrijski sistem displejeva komunicira sa kolegama u magacinu, etikete koje se traže trepću jakom zelenom bojom kako bi ih što lakše pronašli. Displejevi ne komuniciraju samo sa osobljem zaduženim za pomeranje materijala već i sa displejem sistema. Zahvaljajući dvosmernoj komunikaciji se dobija povratna informacija o svakom izvršenom ažuriranju, tako možete biti sigurni da svaka etiketa prikazuje odgovarajuće informacije. Pricer etikete garantuju i tačan prikaz zaliha. Recite zbogom mukotrpnom lepljenju etiketa, etiketama koje stalno proklizavaju na pogrešna mesta na rafovima i greškama zaposlenih!

Sve informacije na jednom mestu

Displejevi su u mogućnosti da prikažu, tekst, slike, bar ili QR kodove, njihov sadržaj možete direktno povlačiti iz ERP sistema! Pricer sistem industrijskih displejeva koristi tehnološka rešenja koja imaju garantovano dugačak period funkcionisanja bez održavanja, na ovaj način vaše kolege zaista mogu da se posvete svojim radnim zadacima!